Mangfoldstrening

 

 

 

 

Trenger du eller dine ansatte mangfoldstrening?

 

 

 

 

Mangfoldstrening:

Skreddersydde kurs & veiledning om mangfold & flerkulturell forståelse

 

Jeg tilbyr foredrag, kurs, veiledning, og kurspakker om mangfold, integrering i praksis og flerkulturell forståelse for ulike målgrupper og profesjoner. Jeg er en engasjert foredragsholder og tilpasser mine kurs til ulike målgrupper, for at innholdet skal være relevant for ulike praksisfelt. Som veileder, er jeg opptatt av å både styrke og dra veksler på kompetansen til de som blir veiledet. Jeg har et bredt spekter av pedagogiske verktøy å spille på inkludert rollespill og imprøvelser der kursdeltakere kan trene på kommunikasjonsferdigheter, og jeg har over 15 års erfaring som formidler. Jevnt over får jeg svært gode tilbakmeldinger ift kursopplegg og faglig utbytte.

 

Varemerke

Faglig kompetent, energisk, og engasjerende. Jeg har formidlingsglede og bruker humor for å belyse alvor.

Ta kontakt for et tilbud!

Epost: Mona@monaabdel-fadil.com, mabdelfadil@yahoo.com

 

Bakgrunn

Jeg har mange års erfaring med å jobbe i flerkulturelle settinger og med praktisk integrering på ulike nivåer: direkte med brukere; kollegaveiledning; erfaringsutveksling på tvers av kommuner og profesjoner; IMDI-samarbeid og bosetting; undervisning og veiledning på tvers av kommunale førstelinjetjenester og overfor brukere; utvikling av mer likeverdige tjenester for brukere med minoritetsbakgrunn, inkludert konsulentoppdrag for Mangfoldsportalen. I tillegg til lang farts tid i praksisfelt, har jeg solid akademisk bakgrunn i relevante fag og skrev doktorgrad om blant annet krysskulturelle veiledningsmodeller.

 

Kompetanseområder

• kommunikasjon og veiledning i flerkulturelle settinger• mangfoldstrening • kulturelle møter • problemløsningsfokus • erfaringsutveksling •improøvelser• praktisk integrering av flyktninger og nyankomne• migrasjon og tilpasningsfaser• introduksjonsprogram • kvalifisering til arbeid • veiledning av case fra praksis (individuell og gruppe)

 

Målgrupper

Alle som ønsker mangfoldstrening: ift eget arbeidsmiljø, å utvikle likeverdige tjenester overfor nyankomne flyktninger og innvandrere, mer kompetanse i flerkulturell kommunikasjon. Jeg har utviklet opplegg for bla.: lærere og elever ved voksenopplæring, lærere og rådgivere ved videregående skole, barnehageansatte, ansatte i helsevesnet, veiledere og ansatte ved atføringsbedrifter og karrieresenter, barnevernspedagoger m.m.

 

 

Målsettinger

Bidra til:

•Å utvide horisonten og kommunikasjonsverktøykassa til kursdeltakere

•Problemløsningsfokus i mer eller mindre betente case/arbeidsituasjoner

•Styrke den faglige kompetansen og tryggheten og forebygge utbrenthet

•Bedre integreringsarbeid

•At brukere får bedre og mer målrettede tjenester

 

Varemerke

Faglig kompetent, energisk, og engasjerende. Jeg har formidlingsglede og bruker humor for å belyse alvor.

 

Undervisning

Jeg tilbyr praksisrettet undervisning til ulike profesjonsgrupper og tilpasser undervisningsopplegg til ulike praksisfelt og det som oppleves som hovedutfordringer. Min erfaring er at kurs må oppleves som relevant for arbeidshverdagen. Jeg kjører interaktive kurs når målgruppen er på 60 personer eller færre. Et typisk kurs inneholder en faglig innledning i kombinasjon på et interaktivt opplegg som skreddersys til deres behov.

 

 

Veiledning av Case fra praksis

Jeg tilbyr ulike typer veiledning som del av undervisningen:

 

1. Gruppeveiledning på maks 8-10 personer (lukket gruppe)

2.Gruppeveiledning på case med andre kursdeltakere som trekkes inn i veiledningen (maks 60 personer)

 

Jeg kan også tilby en til en veiledning ved behov.

 

Veiledningsmetoder

Jeg trekker på veiledningsmetoder som brukes innen psykologi, veiledning, og familieterapi og har drevet veiledning i ulike former i mange år. Eksempler på dette er casejobbing, ulike former for rollespill og reflekterende team.

 

Improøvelser

Jeg kan lage et improteateropplegg som bidrar til å øke kommunikasjonsferdigheter gjenom humor, lek og teambuilding.

 

Evalueringer

Faglig troverdighet, engasjement, og relevans for praksis. Veiledning av faktiske case er blitt trukket fram som særlig virkningsfullt. På spørsmål i evalueringsskjemaet ”Er det noe du savnet?” svares det nesten utelukkende ”mer tid”, også på hel- og halvdagskurs. Mye vil ha mer.

 

Undervisningspakker

Fordi mange kursdeltakere ønsker mer kursing og veiledning, vil jeg anbefale å prøve ut en undervisningspakke som går over flere fagdager, der et opplegg kan skreddersys for deres målgruppe og behov. Det betyr at vi kan jobbe mer i dybden og utvikle en felles praksis for hvordan håndtere krevende praksis situasjoner i fremtiden. Dette kan også bidra til å forebygge utbrenthet.

 

 

Eksempler på avholdte kurs

Veiledning av minoritetsungdom – hvordan treffe målgruppen bedre?, for Karrieresentret i Vestfold

Hvordan drive arbeidsveiledning i flerkulturelle settinger?, for Karrieresentret i Vestfold

Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsspråklige?, for Rehabil

Ære og Skam i Ulike Kulturer for R-BUP

Kulturelle Møter for Norsksenteret i Sarpsborg kommune

Trenger man spesielle verktøy for å kommunisere med minoritetsbefolkningen? for Karrieresentret i Vestfold

Kommunikasjon og kulturelle misforståelser: Hvordan kommunisere bedre i flerkulturelle settinger?, Akershusmuseet

 

Eksempler på tidligere avholdte kurs i regi av IMDI

Skreddersydde kurs for ansatte i:

Barnehage; Skole og SFO; Frivillige organisasjoner; lærere og rådgivere i VOX; Sosialmedisinsk Poliklinikk; Tolketjenesten; Veiledningstorg;

Klikk her for å se prosjekt- og kursrappport. Liknende kurs kan utvikles på bestilling.

 

 

Fun fact(s)

Jeg underviser i improteater på Impro Neuf International, i tillegg til å undervise på universiteter, høyskoler og skreddersy praksisrelevante kurs og veiledningsopplegg. Sjekk også ut Le eller Dø der jeg hadde en (stor) finger med i spillet.

 

Ta kontakt

Jeg gleder meg til å høre fra dere.

 

Å skreddersy kursopplegg etter deres arbeidshverdag og drive med praksisretta mangfoldstrening er noe av det mest meningsfulle jeg gjør.